Intresseföreningen

Brantestads Intresseförening

BRANTESTAD BY

 

 

Brantestad är en gammal by. Fynd av flintredskap visar att platsen var bebodd redan under stenåldern. 1428 nämns bynamnet i ett brev, då som Brantastadhum.

 

Byn är idag ca 5 km lång, men före en stor brand en varm junidag 1887, var gårdarna i byn mer tätt placerade. Tolv mangårdsbyggnader och tretton ladugårdar brann ner på bara några timmar. Efter katastrofen byggdes fastigheterna upp igen, men med större avstånd från varandra och samtidigt genomfördes ett storskifte.

 

På 50-talet bodde drygt 100 personer i Brantestad by. Idag bor ett 40-tal personer permanent och ytterligare lika många sommarboende.

 

Numera finns en gård med mjölkkor, en gård där man föder upp köttdjur, ett stall med ridhästar, en uppfödare av glada utegrisar